Puhdas paloasema

Työterveyslaitoksen ja VTT:n tutkimuksissa on osoitettu palokohteiden savu-, noki- ja kemikaalijäämien altistavan palomiehet syöpää aiheuttaville kaasuille ja pienhiukkasille. Sairastumiseen voi mennä 10– 30 vuotta.

Puhdas paloasema -mallin tavoitteena on vähentää pelastustoimen henkilöstön altistumista ilman ja pintojen epäpuhtauksille oikeaoppisella suojautumisella paloasemilla.

Puhdas paloasemalla eri toimintoihin tarkoitetut tilat jaetaan likaisiin, puolipuhtaisiin ja puhtaisiin tiloihin. Paloaseman sisätilat ja kulkureitit suunnitellaan siten, ettei paloaseman henkilöstön tarvitse poiketa puhtaista tiloista likaisiin tai toisin päin tehdessään tehtävän jälkeistä huoltoa tehtävältä paloasemalle saavuttuaan. 

Paloaseman likaisia tiloja ovat mm.: pesuhalli, sammutusasujen huoltotilat ja kemikaalivarasto. Likaisissa tiloissa saa liikkua tehtävien jälkeen pesemättömissä sammutusvarusteissa.

Puolipuhtaita tiloja ovat mm.: ajoneuvojen kalustohalli, paineilma- ja kalustohuoltotilat sekä varusvarastot. Puolipuhtaissa tiloissa saa liikkua puhtaissa sammutusvarusteissa.

Puhtaita tiloja ovat mm.: miehistö-, toimisto-, koulutus-, keittiö-, urheilu- ja saunatilat. Puhtaissa tiloissa ei saa liikkua edes puhtaissa sammutusvarusteissa, eikä millään hälytystehtävissä likaantuneilla vaatteilla. Niissä saa liikkua joko siviilivaatteissa tai puhtaissa asemapalvelusvaatteissa.

Likaantuneet sammutusvarusteet riisutaan jo tilannepaikalla ennen paluumatkaa ja pakataan pesupusseihin, eikä niitä avata välillä ennen pesua. Mitään likaista varustetta ei tuoda paloautoon ilman, että ne ovat suljetussa ja ehjässä pesupussissa. Mikäli pesupusseja ei ole käytettävissä, varusteet kuljetetaan autossa eri tilassa kuin miehistö. Varusteiden siirto ja pesu liukenevissa tai saumastaan aukeavissa pesupusseissa pienentää altistumista merkittävästi.

Paloasemalle tullessa auto ajetaan suoraan pesuhalliin ja pesupussit viedään varusteiden pesu- ja huoltotilaan odottamaan pesukoneeseen menoa. Likaantuneita varusteita ei saa viedä kalustohalliin tai muihinkaan puolipuhtaisiin tiloihin ilman, että ne on pesty likaantumista aiheuttavien tehtävien jälkeen. 

Hälytyksien jälkeen puhtaalla paloasemalla autot ajetaan pesuhalliin autojen, paineilmalaitteiden, kaluston ja muiden likaantuneiden varusteiden pesua varten. Pesuhallissa paineilmalaitteille ja niille varusteille, jotka eivät ole pesupusseissa tehdään ensimmäinen ja karkea pesu ennen niiden viemistä niille tarkoitettuihin omiin huoltotiloihinsa. autot ja kalusto pestään kunnolla pesuhallissa.

Mitään hälytyksissä likaantunutta kalustoa tai varusteita ei kuljeteta paloaseman puolipuhtaille tai puhtaille alueille tai niiden läpi.

Myös henkilöstön oma peseytyminen tehdään mahdollisimman pian altistavan tehtävän jälkeen ja puhtaiden vaatteiden vaihto toteutetaan heti, kun se on mahdollista altistumisen vähentämiseksi ja henkilökohtaisista varusteista lian levittämisen vähentämiseksi. 

Altistuminen loppuu vasta peseytymisen ja puhtaiden vaatteiden vaihdon jälkeen. Puhtaiden alusvaatteiden vaateiden säilytys tulisi huomioida paloasemalla. Peseytyminen ennen kotiutumista tulisi tehdä aina likaantumista ja altistumista aiheutuvien tehtävien jälkeen. Henkilökohtainen huolto on iso osa puhdas paloasema prosessia.

Likaiset sammutusvarusteet pestään omassa erillisessä likaisen pyykin teollisuuspesukoneessaan. Tämä siitä syystä, että pesussa vapautuu pesukoneisiin syöpävaarallisia aineita ja pahimmassa tapauksessa asbestikuituja (Työterveyslaitos 2016). Likaisten varusteiden huollossa käytetään silmä-, hengitys- ja ihosuojaimia, joiden avulla pienennetään merkittävästi altistumista. Jos pesupussia ei käytetä, tulee huoltajan suojautua epäpuhtauksilta koko huollon ajaksi paloluokkien mukaisesti. 

Sammutusvarusteita ei saa myöskään kuivata samassa kuivausrummussa muiden varusteiden kanssa. 

Vähemmän likaiselle pyykille tulee olla erillinen pesukoneensa. Urheilussa ja muissa vähemmän likaavissa aktiviteeteissa käytettävät vaatteet, varusteet ja pyyhkeet pestään ns. puhtaan pyykin koneessa.

Musta naama ja savunhajuinen paloasema eivät ole enää nykypäivää.