Hälytysosasto

Kangasalan VPK:n Hälytysosaston tärkein tehtävä on tuottaa Pirkanmaan Pelastuslaitoksen kanssa solmitussa palokun­tasopimuksessa mainittuja palveluita ja valmiuksia. Kangasalan VPK:lla on sopimus palo- ja pelastustoiminnasta mukaan lukien ensivastetoiminta. 

Kangasalan VPK on Kangasalan kaupungin keskustan lähin palokunta ja näin ollen se asettaa vaatimuksia myös palokunnan toiminnan tasolle. Sopimuksen mukaisesti Kangasalan VPK:lla on viiden minuutin lähtövalmius vahvuudella 1+4.

Kangasalan VPK osallistuu vuosittain erityyppisiin hälytystehtäviin eri puolilla Pirkanmaata. Vuosittain on n. 150-200 hälytystehtävää.

Hälytystehtävät jakautuvat komppanialähtöihin, joukkuelähtötehtäviin ja yksikkölähtöihin. Joukkuelähtötehtävät ovat hälytyksiä, joissa palokuntamme pelastusyksiköt (R PI 232, R PI 2315, R PI 2382) osallistuvat Erica Hätäkeskus-järjestelmän hälyttämiin tehtäviin. Yhden yksikön pelastustehtävistä osan tehtävistä yksikkömme hoitavat itsenäisesti, osa on tukiyksikkönä toimimista toiminta-alueemme yksikkölähtötehtävissä tai muiden alueiden joukkuelähtömuodostelmissa sekä komppanialähdöissä.

Kangasalan VPK:n Hälytysosaston sopimuksen kriteerit täyttävän henkilöstön määrä vuosittain on noin 40 henkilöä. Hälytysosastomme vahvuutena on merkittävä savusukeltajien määrä, noin 30 henkilöä. Samoin meillä on Hälytysosastossamme 15 terveydenhuollon ja 10 pelastusalan ammattilaisia, joiden avulla pystymme ylläpitämään kattavaa ensivastevalmiutta. Hälytysosaston jäsenistä noin 40 henkilöä on vuosien varrella saanut harrastuksesta itselleen pelastusalan ammatin.

Hälytysosasto harjoittelee viikoittain kaksi kertaa, maanantaisin ja lauantaisin. Viikkoharjoituksista laaditaan Pirkanmaan pelastuslaitoksen ilmoittaman vuosikello-aikataulun mukaan erillinen harjoitussuunnitelma puoleksi vuodeksi kerrallaan. Maanantain harjoituksissa koulutetaan pääsääntöisesti yksilö- ja yksikkökohtaisia perustaitoja. Lauantaisin harjoituksissa perehdytään erityisosaamisen osa-alueisiin ja niihin liittyviin taitoihin.

Hälytysosaston henkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksesta vastaa Pirkanmaan Pelastuslaitos. Pelastuslaitos järjestää vuosittain eri peruskursseja, joihin Kangasalan VPK lähettää aktiivisesti Hälytysosastonsa henkilöstöä.

Hälytysosastomme henkilöstön toimintakykyä sekä fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ylläpidetään henkilöstölle kohdistetuilla liikunta- ja urheilutapahtumilla. Palokuntamme tarjoaa monipuolisen mahdollisuuden liikkua eri muodoissa, harjoitusten yhteydessä, sekä niiden ulkopuolella. Näillä toimenpiteillä pyrimme takaamaan henkilöstömme suoriutumisen hyvin kuntotesteistä sekä operatiivisesta toiminnasta.

Hälytysosaston käytettävissä olevan kaluston esittely löytyy näiden sivujen kalusto-osiosta.

Lisätietoja
Palokunnan päällikkö
Juha Salminen, 0400 248 001
juha.salminen(at)kangasalanvpk.fi