Naisosasto

Naisosaston tehtävänä on edistää myönteistä suhtautumista palontorjuntaan ja yleiseen turvallisuudesta huolehtimiseen. Osasto toimii myös palokuntamme tukiosastona auttaen tarpeen vaatiessa muita osastoja esimerkiksi leireillä tai yhteisissä tilaisuuksissa.

Naisosastomme kokoontuu tällä hetkellä omiin harjoituksiinsa kerran kuukaudessa. Harjoitukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä lauantaina aamupäivästä. Harjoituksissa tutustumme palokunnan kalustoon ja toiminnan perusajatuksiin, sekä harjoittelemme tärkeitä arkielämässäkin tarvittavia taitoja, kuten ensiapua ja alkusammutusta.

Osastomme osallistuu aktiivisesti myös yhdistyksen yhteisiin tapahtumiin ja auttaa niiden järjestämisessä. Naisosastolla on myös oma vuoro käytettävissä asemamme kuntosalitilassa, ja muunkin yhteisen liikunnan järjestäminen on osastolaisten kiinnostuksen mukaan mahdollista.

Tällä hetkellä toimimme noin kymmenen aktiivisen jäsenen voimin, ja otamme porukkaamme mielellämme mukaan uusia palokuntatoiminnasta innostuneita naisia. Tule tutustumaan, vaikka heti seuraaviin harjoituksiimme ottamalla yhteyttä osastonjohtaja Päivi Salmiseen ja tiedustelemalla seuraavan kokoontumisen ajankohtaa. 

Lisätietoja
Naisosaston johtaja
Päivi Salminen
paivi.salminen(at)kangasalanvpk.com